Skip to main content

Saisiko olla hiilineutraalia lakua?

Saisiko olla hiilineutraalia lakua?

Ilmastonmuutos uhkaa ympäristömme hyvinvointia ja myös yksityisen sektorin toimijoiden on tärkeää kantaa kortensa kekoon. Siksi me Kouvolan Lakritsilla olemme hiilineutraaleja. Vuoden 2020 päästölaskennassamme otettiin huomioon kaikki mahdolliset päästöt ja olemme ne kaikki hyvittäneet todennettujen hiilinielujen avulla. Samalla tavalla tulemme toimimaan myös vuoden 2021 päästöjen laskennan ja kompensaation osalta. 

-   Kouvolan Lakritsilla päästöjä on aktiivisesti vähennetty vuosien varrella. Olemme tehneet töitä hävikin vähentämiseksi ja kierrätämme kaiken minkä voimme. Ennen joulua vaihdoimme tehtaan kaikki loisteputket LED-lampuiksi. Uuden rakenteilla olevan tehtaan kohdalla näihin asioihin kiinnitetään luonnollisesti myös erityistä huomiota. Aivan nollapäästöiseksi emme toimintaamme kuitenkaan saa. Siksi lähdimme viime vuonna mukaan hyvittämään eli kompensoimaan päästöjämme, taustoittaa Kouvolan Lakritsin lakutehtailija Timo Nisula.

Jotta hiilineutraaliuteen voidaan päästä, tulee ensin selvittää yrityksen toiminnasta syntyvät päästöt. Tämä laskenta suoritettiin GHG-protokollan mukaisesti kattaen yrityksemme kaikki päästölähteet. Kumppaninamme päästöjen selvittämisessä ja kompensoinnissa toimii kotimainen Creen Carbon, joka on syntynyt halusta edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja luoda samalla myös muille mahdollisuus tähän.

-   Hiilineutraaliudesta puhuttaessa on tärkeä muistaa, että se ei tarkoita etteikö päästöjä syntyisi lainkaan. Hiilineutraalius saavutetaan päästövähennyksien ja päästöjen kompensoinnin yhteistuloksena. Kouvolan Lakritsin tapauksessa päästöjen kompensointi tapahtuu rahoittamalla suomalaisen metsän lisäkasvuun keskittyviä hiilinieluja, kertoo Green Carbonin hiilimyyntipäällikkö Saija Ahonen.

Hiilinielu syntyy, kun hiilidioksidia sitoutuu enemmän kuin sitä vapautuu. Tätä tapahtuu koko ajan Suomen kaikissa metsissä, jotka ovat Suomen tärkein hiilinielu. Virallisessa kompensaatiossa hiilensidonnan pitää olla lisäistä ja Green Carbonin hankkeiden ytimenä on nimenomaan metsän lisäinen kasvu, ei normaali perusvuo. Fyysisesti Kouvolan Lakritsin kompensaatiometsät sijaitsevat esimerkiksi Pertunmaalla Kuortin kylässä sekä Hollolassa Aikkalan ja Laitialan kylissä.

-   Meille oli tärkeää, että nämä metsäalueet voidaan konkreettisesti osoittaa. Tänä vuonna meidän on tarkoitus mennä yhdessä Green Carbonin edustajan sekä metsänomistajien kanssa vierailemaan ainakin osaan näistä metsistä, lisää Nisula. 

Mikä ihmeen Green Carbon?

Green Carbon on yritysten hiilijalanjäljen hallintaan erikoistunut asiantuntijayritys tarjoten palveluita hiilijalanjäljen laskentaan, päästövähennysten kartoitukseen sekä hiilijalanjäljen kompensointiin kotimaisilla ja ulkomaisilla kompensaatiohankkeilla.

Green Carbon on päästökompensaatiomarkkinan edelläkävijä ensimmäisenä kotimaisena toimijana todennetun kompensaation osalta.

Lue lisää Green Carbonin toiminnasta

Continue reading

Uusi lakutehdas kauppaopiston rakennukseen Kouvolaan

Uusi lakutehdas kauppaopiston rakennukseen Kouvolaan

Kouvolan Lakritsi & KooKoo: Business Live -seminaari 23.8.2023

Kouvolan Lakritsi & KooKoo: Business Live -seminaari 23.8.2023

Keräsimme yli 120 000 € ukrainalaisille perheille

Keräsimme yli 120 000 € ukrainalaisille perheille

Comments

Be the first to comment.
All comments are moderated before being published.