Gå till huvudinnehållet

Integritetspolicy

Kouvolan Lakritsi Oy har åtagit sig att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som kommer att gälla i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.REGISTRATOR

Kouvolan Lakritsi Oy

Organisationsnummer: 0911055-6

Hietamäentie 6

45200 Kouvola

+358 5 321 3002PERSON SOM ANSVARAR FÖR REGISTRERING
Virve Ekroth / Sanna Inkala

Kouvolan Lakritsi Oy

Ring +358 5 321 3002

Mejla myynti@kouvolanlakritsi.fiREGISTRETS NAMN
Kouvolan Lakritsi Oys kundregisterRÄTTSLIG GRUND OCH SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är

  • samtycke (dokumenterat, frivilligt, individualiserat, informerat och otvetydigt)
  • avtal som den registrerade är part i
  • lag
  • registrarens berättigade intresse (t.ex. kundförhållande, anställningsförhållande, medlemskap)
Syftet med registret är att föra Kouvolan Lakritsi Oy:s kundregister samt att arkivera och behandla kundorder samt sköta kundrelationen. Registret används också för att spåra förlorade paket. Informationen kan användas för att utveckla Kouvolan Lakritsi Oy:s verksamhet, för statistiska ändamål och för att producera mer personligt riktat innehåll i våra onlinetjänster. Personuppgifter behandlas inom de gränser som personuppgiftslagen tillåter och kräver. Informationen i registret kan användas i Kouvolan Lakritsi Oys egna register för att rikta annonsering utan att lämna ut personuppgifter till tredje part.
Kouvolan Lakritsi Oy kan använda partners för att upprätthålla kund- och servicerelationen. Viss registerinformation kan överföras till partnerservrar på grund av tekniska krav.
I samband med leverans av produkterna kan kundens information lämnas ut till en tredje part som är ansvarig för leveransen (till exempel Posti eller Matkahuolto), detsamma gäller överföring av onlinebetalningar (betaltjänstleverantören Paytrail Oyj.)
Kunden har rätt att vägra att publicera informationen genom att meddela Kouvolan Lakritsi Oy:s kundtjänst via e-post myynti@kouvolanlakritsi.fi.INFORMATION SOM FINNS I REGISTRET
Personregistret innehåller följande uppgifter:

  • Personens för- och efternamn
  • E-postadress
  • postadress
  • Telefonnummer
  • Information om behandlade beställningar
  • Orderspårningsinformation för beställningarVANLIGA INFORMATIONSKÄLLOR
Uppgifterna i registret baseras på de uppgifter som kunden har angett i onlinetjänsten (webbformulär). Dessutom inhämtas information från kunden via e-post, telefon, sociala medietjänster, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sina uppgifter.
På kundens begäran kan personuppgifter som rör honom eller henne raderas från Kouvolan Lakritsi Oy:s system.

Vi kommer endast att behålla personlig information under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna broschyr. Lagstiftningen ålägger vissa uppgifter skyldigheter för längre tids lagring av uppgifter, t.ex. för följande ändamål:

-Bokföringslagen definierar längre lagringstider för information, oavsett om materialet innehåller personuppgifter eller inte.

-Gör adekvata säkerhetskopior av databaser och system för att säkra data, rätta till fel och säkerställa datasäkerhet och kontinuitet.

HUR VI VERIFIERAR OCH HANTERAR RECENSIONER

 Vi använder oss av Loox, en webbaserad applikation som tillhandahåller en lösning för hantering av recensioner och marknadsföring on-line, för insamling, hämtning, bearbetning och publicering av recensioner på vår webbplats. Vi publicerar alla recensioner som samlas, skickas in eller importeras till Loox.


Vi kan tillfälligt eller permanent dölja eller ta bort recensioner efter att de publicerats, ifall de visar sig innehålla olaga tal, vulgärt eller våldsamt språk eller är påhittade.


Vi skickar automatiskt recensionsinbjudningar via Loox till kunder som har registrerat köp av produkter direkt från vår webbplats. På så sätt kan vi verifiera recensionens tillförlitlighet med hjälp av tekniska medel, såsom kundens e-postadress. Recensioner som skickas in direkt via sådana inbjudningar markeras som "Verifierat köp" och följande meddelande visas i samband med att recensionen publiceras: "Denna recension har samlats in från en verifierad kund som köpte den här produkten".

Om en kund lämnar in en recension direkt via vår webbplats kommer recensionen inte att markeras som verifierad, och följande meddelande visas i samband med att recensionen publiceras: "Denna recension skrevs av en besökare på vår webbplats”.

Recensioner kan även importeras till Loox från en extern källa. För importerade recensioner kommer följande meddelande att visas i samband med att recensionen publiceras: "Denna recension importerades från en extern källa".

Vi kan verifiera recensioner som lämnats in direkt via vår webbplats och importerade recensioner med rimliga och proportionerliga metoder, till exempel genom att be om bevis på att kunden faktiskt har använt eller köpt produkten. I dessa fall, om vi markerar en recension som "Verifierat köp", visas följande meddelande i samband med att recensionen publiceras: "Denna recension markerades som verifierad av butiksinnehavaren".

Kunder kan välja hur de vill betygsätta de recenserade produkterna baserat på en siffra mellan 1 och 5. Recensionernas medelpoäng beräknas med hjälp av ett enkelt matematiskt medelvärde. Värdet avrundas till en halv eller hel stjärnklassificering med standard-avrundningsregler. Recensioners genomsnittliga poäng inkluderar recensioner för vilka kunder fått framtida köprabatter för att lägga till ett foto eller en video i sin recension.

ÖVERFÖRING AV DATA OCH ÖVERFÖRING AV DATA UTANFÖR EU ELLER EES
Informationen i kundregistret används endast av Kouvolan Lakritsi Oy, förutom när Kouvolan Lakritsi Oy använder en extern tjänsteleverantör antingen för att tillhandahålla en mervärdestjänst eller för att stödja ett kreditbeslut. Informationen kommer dock inte att avslöjas utanför Kouvolan Lakritsi Oy eller för personligt bruk av dess partners, förutom i frågor som rör kreditansökningar, inkasso eller fakturering, och när så krävs enligt lag. Exempelvis har revisorn tillgång till ett system som innehåller personuppgifter vid tidpunkten för revisionen.
Personuppgifter kommer inte att överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det inte är nödvändigt för att säkerställa den tekniska implementeringen av Kouvolan Lakritsi Oy eller dess partner. Den registrerades personuppgifter kommer att förstöras på begäran av användaren, såvida inte lagstiftning, öppna fakturor eller insamlingsåtgärder hindrar uppgifterna från att raderas.SKYDD AV REGISTRET
Registret kommer inte att lämnas ut till tredje part. Rätten att använda registret kräver användarrättigheterna för Kouvolan Lakritsi Oy:s interna nätverk. Registret finns på Kouvolan Lakritsi Oy:s lösenordsskyddade server.
All tillgång till personuppgifter kontrolleras i enlighet med god sed. Uppgifterna är tekniskt skyddade av en brandvägg.RÄTT TILL INSPEKTION OCH RÄTT ATT BEGÄRA RÄTTELSE AV INFORMATION
Varje person i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som finns lagrade i registret och att begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om personen vill kontrollera eller begära rättelse av uppgifterna om honom, vänligen