Gå till huvudinnehållet

Återbetalningspolicy

Retur


Kouvolan Lakritsi erbjuder sina kunder 14 dagars returrätt. Produkterna kan returneras antingen genom gratis kundretur med Posten eller direkt till servicepunkterna i butikerna. Kouvolan Lakritsi ansvarar för returkostnaden om returen är gjord enligt instruktionerna med Postens kundreturtjänst.


De returnerade produkterna ska förpackas noggrant.


Felansvar


Kouvolan Lakritsi ansvarar för det lagstadgade ansvaret för fel i produkter. Skicka e-post till myynti@kouvolanlakritsi.fi för mer information.


Reklamationer


Kunder är skyldiga att visa ett köpintyg, kvitto eller annat intyg över inköpsställe och –tidpunkt vid returer eller reklamationer av fel på varan.

 

Reklamationer hanteras endast skriftligt. Du kan skicka en fritt formulerad reklamation antingen via e-post till myynti@kouvolanlakritsi.fi eller som ett brev till kontoret. Det finns en möjlighet att ge kundrespons på webbplatsen.

 

Tvistelösning och laga domstol: Konsumentkunder har rätt att föra tvister i anknytning till detta avtal till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv/) för avgörande. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden ska konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi/sv/). Kunder kan väcka talan gällande tvister som orsakas av skuldförhållandet på grund av avtalet inför tingsrätten antingen i Kouvolan Lakritsi Oy:s hemort eller i den ort i vars domkrets kunden har sitt hemvist. Om kunden inte har sitt hemvist i Finland behandlas tvisterna vid tingsrätten i Kouvolan Lakritsi Oy:s hemort.

 

Ombudskostnader ersätts inte, eftersom Konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden erbjuder gratis hjälp för tvistelösning.