Gå till huvudinnehållet

Användarvillkor

Kouvolan Lakritsi Oy:s användningsvillkor 2020-04-2021

Allmänna villkor

Kouvolanlakritsi.fi är Kouvolan Lakritsi Oy:s (FO-nummer: 0911055-6) marknadsplats. Dessa avtalsvillkor tillämpas för handelsförbindelser mellan Kouvolan Lakritsi Oy och dess kunder. För de tjänster och produkter som Kouvolan Lakritsi Oy förmedlar tillämpas även de avtalsvillkor som tjänsteleverantören i fråga definierat. Kouvolan Lakritsi Oy har rätt att uppdatera dessa avtalsvillkor utan föregående avisering. För beställningar tillämpas de avtalsvillkor som gäller vid tidpunkten för beställningen. Kouvolan Lakritsi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av force majeure. Med force majeure avses en sådan oförutsägbar händelse eller förändring av omständigheter som är utom kontroll för Kouvolan Lakritsi Oy. Kouvolan Lakritsi Oy är skyldig att utan dröjsmål informera sina kunder om force majeure.


Kunder och dataskydd

Vid handelsförbindelser tillämpas Finlands och EU:s lagstiftning om konsumenthandel, marknadsföring och reklam. Vid handelsavtal mellan företagskunder och Kouvolan Lakritsi Oy följs i första hand dessa avtalsvillkor och till övriga delar den finländska köplagen.

Kunden är förpliktad att vid beställning lämna fullständiga kontaktuppgifter, vilket för konsumentkunder innebär minst namn, adress och telefonnummer samt eventuellt e-postadress. För företagskunder krävs namn, telefonnummer och e-post för kontaktperson samt FO-nummer, postadress, telefonnummer och vid behov faktureringsadress.

Kunduppgifterna sparas i Kouvolan Lakritsi Oy:s kundregister, och informationen i registret används för upprätthållande av kundrelationen. Mer om dataskyddsbeskrivningen (GDPR) nedan under Register- och dataskyddsbeskrivning.

På webbplatsen kauppa.kouvolanlakritsi.fi används kakor (eng. cookies), med hjälp av vilka webbplatsen kan utvecklas och göras mer användarvänlig. Kakor används på webbplatsen kauppa.kouvolanlakritsi.fi för att underlätta, förbättra och snabba upp serviceupplevelsen. Kakor kan även användas för att ge kunder bättre erbjudanden och personligare produktrekommendationer. En kaka är en liten textfil som Kouvolan Lakritsi Oy:s webbserver begär att få spara på användarens hårddisk. En del av innehållet på webbplatsen www.kauppa.kouvolanlakritsi.fi kan kräva godkännande av kakor för att fungera. Förmodligen godkänner användarens webbläsare kakor enligt standardinställningar men användaren kan också blockera användningen av kakor i webbläsarens inställningar eller genom att ta bort kakor i webbläsaren efter att ha slutat använda tjänsten. Mer information om webbläsarspecifika bruksanvisningar hittar du i webbläsartillverkarens instruktioner.

 

Prislista

Priserna är inklusive moms men exklusive frakt, om inget annat har nämnts. Om det finns tydliga fel på priser i prislistan säljs produkten inte till ett betydligt lägre pris om man kan anta att kunden har förstått att det handlar om ett fel.

Vi kontrollerar alltid priserna vid hantering av beställningar. Om priset på en produkt blir lägre justerar vi priset i kunders öppna beställningar. Å andra sidan, om priset på en produkt höjs innan beställningen skickas i väg, levererar vi den alltid till det ursprungliga priset.

LeveransVi försöker hantera färdiga beställningar inom 48 timmar från mottagandet. Med färdiga beställningar avses beställningar där alla produkter finns i vårt lager och är bokade för beställningen samt där betalningssättet är godkänt.
Kouvolan Lakritsi Oy är inte skyldig att reservera andra produkter i samma beställning för kunden om tillgängligheten av en produkt är dålig eller leveransen försenas på grund av anledningar som inte beror på Kouvolan Lakritsi Oy. Konsumenten kan alternativt godkänna antingen en efterleverans av produkten eller en återkallelse av beställningen. Portot för efterleveransen debiteras normalt enligt gällande prislista. Beställda produkter reserveras i högst 7 dagar, varefter beställningen återkallas om kunden inte har godkänt en efterleverans enligt Kouvolan Lakritsi Oy:s villkor.
BetalningAktuell information om betalningssätt finns i Kouvolan Lakritsi Oy:s webbutik. Vänligen observera att onlinebetalning med bankkoder (e-betalning) förutsätter att du skapar ett kundkonto.
Företagskunder kan genom vår företagsförsäljning ansöka om att bli faktureringskund. Skicka e-post till myynti@kouvolanlakritsi.fi om du vill få mer information.
BetaltjänstleverantörSom tillhandahållare av betalningsförmedlingstjänst och betaltjänstleverantör fungerar Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj syns som betalningsmottagare i kontoutdraget eller kortfakturan och förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har en betalningsinstitutslicens. Vid reklamationer ber vi dig att i första hand kontakta leverantören av produkten.
Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7


Innova 2


Lutakonaukio 7


40100 Jyväskylä


Telefon: 0207 181830


www.paytrail.com